Doradztwo energetyczne

Atrakcyjność oferty niezależnych dostawców energii zależy od szeregu czynników determinujących. Spośród innych podmiotów i-Energię wyróżnia nie tylko znajomość zasad funkcjonowania wolnego rynku energii, lecz także umiejętność wykorzystania wiedzy w zakresie oceny i dopasowania do indywidualnego zapotrzebowania Klienta na energię elektryczną.

Z jednej strony wysokość rachunku za energię elektryczną wiąże się z kosztem jej wytworzenia i dystrybucji, z drugiej jednak strony niebagatelne znaczenie ma także optymalizacja zapotrzebowania energetycznego. Dlatego też nasza firma dodatkowo oferuje pomoc w zmniejszaniu zużycia energii elektrycznej poprzez szereg działań mieszących się w naszych kompetencjach.

Podpisaliśmy umowę doradczą i wdrożyliśmy działania oszczędnościowe w jednej z gmin powiatu tatrzańskiego.

Obszary działań doradczych
  • Audyt efektywności energetycznej
  • Proponujemy naszym klientom gotowy plan wprowadzenia zmian ograniczających koszty zużycia energii elektrycznej oraz na poprawę bezpieczeństwa pracy.

  • Doradztwo w zakresie energii elektrycznej
  • Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu możemy przygotować kompleksowy raport dotyczący metod oszczędzania energii czynnej. We wnioskach zawarte będą potencjalne oszczędności finansowe oraz szczegółowy harmonogram działań.

  • Kompensacja mocy biernej
  • Jeżeli rachunek za dystrybucję energii elektrycznej Twojej firmy uwzględnia koszty energii biernej oddanej, możemy temu zaradzić i obniżyć ww. koszty.

  • Badania okresowe i odbiorcze instalacji
  • W oparciu o posiadane przez nas kompetencje oraz nowoczesne urządzenia, wykonujemy również obowiązkowe badania okresowe i odbiorcze instalacji.