O nas

Dzięki znajomości mechanizmów rynku energii i profesjonalnemu doradztwu, optymalizujemy koszty zakupu energii ponoszone przez naszych klientów. Przeprowadzamy proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i dbamy o poprawność rozliczeń. Umiejętnie łączymy wiedzę i doradztwo by oferować tańszą energię dla biznesu. Gwarantujemy ciągłość zasilania – nie zmieniamy zasad dostarczania energii.

Działamy na podstawie koncesji wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki na sprzedaż energii elektrycznej.

Od 1 lipca 2007 roku gospodarstwa domowe i wszystkie przedsiębiorstwa mogą swobodnie wybierać firmy od których kupują energię elektryczną. Na uwolnionym rynku energii działa jednak szereg mechanizmów determinujących atrakcyjność oferty, która przedkładana jest klientowi. Wybór najefektywniejszego kosztowo rozwiązania wymaga również oceny i dopasowania do indywidualnego zapotrzebowania klienta na energię elektryczną. Umiejętność odpowiedniego wykorzystania wiedzy z obydwu tych obszarów stanowi fundament marki i-Energia.

Doświadczenie zdobyte przez i-Energia w zarządzaniu zakupami energii elektrycznej dla firm działających w wymagającym otoczeniu (m.in. centra danych, branża telekomunikacyjna) pozwala nam precyzyjnie prognozować zużycie prądu i skutecznie minimalizować koszty. Na bieżąco monitorujemy sytuację na rynku energii, współpracujemy z renomowanymi producentami, dostawcami energii oraz Domami Maklerskimi.

We współpracy z przedstawicielami środowisk naukowych i ekspertów rynku energii wypracowujemy nowoczesne rozwiązania oparte o Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne. Łączymy nowoczesne technologie wykorzystywane w telekomunikacji i informatyce z infrastrukturą energetyczną wdrażając innowacje na rynku energii. Budujemy własny system zarządzania efektywnością dostarczania energii elektrycznej dla naszych odbiorców (oparty na licznikach inteligentnych i własnym rozwiązaniu patentowym).

Koncesja
koncesja