Rynek energii elektrycznej

Kto może zmienić dostawcę energii elektrycznej?

W lipcu 2007 roku uwolniony został rynek energii elektrycznej i od tego momentu każdy nabywca energii elektrycznej zyskał prawo do zmiany swojego dostawcy. Od 2011 roku na rynku energetycznym pojawia się coraz więcej niezależnych sprzedawców, przez co coraz więcej firm decyduje się skorzystać z tego prawa.

Każdy odbiorca energii elektrycznej może zmieniać dostawców energii elektrycznej i korzystać z atrakcyjniejszych cen oferowanych na wolnym rynku.

Jak działa rynek energii elektrycznej?

Za produkcję energii elektrycznej odpowiadają elektrownie. Energia wytworzona przez elektrownie przesyłana jest do Twojej firmy za pomocą sieci energetycznej, za którą odpowiada lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Elektrownie sprzedają wyprodukowaną energię na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). i-Energia kupuje energię elektryczną na TGE i sprzedaje ją Twojej firmie.

Jak zmienią się rozliczenia mojej firmy?

Dotąd Twoja firma otrzymywała jedną fakturę, uwzględniającą :

  • koszt energii czynnej
  • koszt dystrybucji energii.

Po zmianie sprzedawcy będziesz otrzymywał dwie osobne faktury za każdą z powyższych pozycji. Będziesz płacił mniej za energię czynną, a do tego pomożemy Ci zmniejszyć zużycie energii, przez co spadnie również opłata za dystrybucję energii. Tak więc suma tych dwóch faktur będzie niższa niż wartość opłacanej dotąd jednej faktury.